תקנון האתר ותנאי שימוש.

שלום וברוכים הבאים לאתר www.betadfus.co.il להלן: "האתר".
אנא קראו בעיון את תנאי השימוש באתר, להלן: תנאי השימוש".
לשרותכם טל, 03-9013999 בימים א-ה בין השעות 7:15-16:00

כל פעולה באתר - עצם הכניסה לאתר - אם במישרין, ואם בהכוונה מכל סוג שהוא - וכל שימוש באתר, ביצוע כל פעולה מכל סוג שהיא - מהווה הצהרה בפועל כי קראתם והבנתם במלואו והנכם מקבלים עליכם במלואם את תנאי השימוש באתר. כפועל יוצא מכך הנכם מאשרים מראש בעצם הכניסה לאתר כי אין ולא תהיה לכם ו\או למי מטעמכם כל טענה ו\או תלונה ו\או דרישה ו\או תביעה כנגד האתר ו\או בעליו ו\או נציגיו, להלן: "הנהלת האתר".

תנאי השימוש

1.   ניתן להזמין מוצרים באמצעות האתר בלבד. המחירים באתר הינם להזמנה אונליין באתר בלבד.
2.   הנהלת האתר אינה אחראית לכל הפרעה ו\או תקלה ו\או נתק ו\או אחר אשר יגרום להפסקת פעילות האתר לזמן כלשהו קצר או ארוך.
3.   הקישורים המופיעים באתר - אם מופיעים - לאתרים אחרים: לחיצה על קישורים אלו הינם באחריות הגולש\הלקוח בלבד ואין לאתר ו\או להנהלת האתר כל אחריות  מכל סוג שהוא על קישורים אלו ו\או האתרים אשר קישורים אלו מפנים אליהם.
4.    הזמנה אשר לא אושרה ושולמה ע"י חברת האשראי אינה הזמנה בפועל ולפיכך אינה מחייבת את האתר בהכנתה.
5.   הזמנה מאושרת היא כזו אשר נרשמה כנדרש באתר, שולם עבורה בכרטיס אשראי (אלא אם ניתנת האפשרות לשלם עבורה בשיק, והשיק נפדה) והעסקה אושרה במחשבי חברת האשראי, והלקוח קיבל אישור לקבלת ההזמנה לכתובת דואר אלקטרוני אותו רשם בעת ביצוע ההזמנה.         לעניין זה מסירת דוא"ל שגוי\כוזב אינה מהווה סיבה\עילה לכל טענה כלפי האתר ואו מי מטעמו.
6.   המוצרים באתר אינם כוללים דמי משלוח. דמי משלוח המוצרים למזמין יחויבו לפי שערי החיוב המופיעים בעמדת התשלום באתר בתוספת מע"מ כחוק, וניתנים לשינוי מעת לעת עפ"י שיקול הנהלת האתר.
7.   המונח ימי עבודה (ימ"ע) מתייחס לימים ראשון עד חמישי בלבד. ימי שישי, שבתות, חגים ומועדי ישראל אינם נספרים במניין ימי העבודה.
8.   הזמנה שאושרה כאמור בסעיף 5 לעיל תוכן ותשלח ללקוח בתוך 96 שעות (3 ימ"ע) ממועד אישור ההזמנה המאושרת למעט הזמנות שליחות לסוגיהן. לעניין זה, 3 ימ"ע נספרים מיום המחרת שלאחר ביצוע ההזמנה באתר ואישורה כמצויין לעיל. בכל מיקרה עיכוב במשלוח ע"י חברות         שילוח/דואר ישראל לא יהווה עילה מכל סוג שהוא לביטול\זיכוי מכל סוג שהוא מצד הלקוח. לעניין זה - הנהלת האתר אינה אחראית בכל צורה ודרך לזמני המשלוח של דואר ישראל. אספקת המוצר באם הוזמן משלוח באמצעות הדואר - אינה האחריות הנהלת האתר. הלקוח אחראי            בלעדי על משיכת הזמנה המסופקת על ידי הדואר. חבילה אשר הוחזרה למשרדי האתר מכל סיבה שהיא - אינה ולא תהיה באחריות הנהלת האתר, ועל המזמין יהיה לשאת בכל עלות ו/או טיפול בחבילה על ידו בלבד.
9.   למוצרים שונים באותה הזמנה יתכנו מועדי אספקה שונים.
10.   עפ"י הגדרת חוק הגנת הצרכן בנושא הפקת דברי דפוס בעלי דאטה אישית של המזמין - אין אפשרות להחזיר מוצר לאחר הדפסתו.
11.   למרות האמור בסעיף 11 לעיל - בכל מיקרה של פגם במוצר הנובע מפגם בייצור המוצר, האתר יפצה את הלקוח במוצר זהה ללא תשלום נוסף לא כולל עלויות המשלוח. עלות הפיצוי לא תעלה בשום מקרה על העלות המקורית של המוצר. לחילופין יוכל הלקוח לקבל החזר כספי מלא של סכום ההזמנה בה חויב עבור המוצר הפגום בלבד.
12.   סטיית גודל של עד 8 מ"מ במידות המוצר ו\או עד 3% מכמות ההזמנה אינה נחשבת למוצר פגום.
13.   החזר כספי ינתן בשיק לפקודת פרטי הלקוח המזמין בלבד במשרדי הנהלת האתר לאחר החזרת המוצר הפגום במלואו. לעניין זה - מוצר פגום אשר נעשה בו שימוש חלקי ו\או מלא לא יתקבל ולא יינתן בגינו כל החזר. לענין זה - ביטול הזמנה ע"י המזמין בטרם בוצעה הזמנתו - יזוכה המזמין בסכום ששולם על ידו בניכוי משלוח בדואר רשום .
14.   כל המחירים באתר נקובים בש"ח ומתווסף עליהם מע"מ בשיעור הקבוע בחוק.
15.   הנהלת האתר אינה מתחייבת בשום דרך כי המוצרים המוצגים למכירה באתר הינם במחירים הנמוכים ביותר הקיימים בכל מקרה.
16.   הנהלת האתר מודיעה כי כל התמונות, המוצרים, הדוגמאות והאיורים המופיעים באתר הופקו ו\או עוצבו ו\או תוכננו עבור לקוחות על ידי פאזל ארועים בע"מ והינם בבעלותה הבלעדית. אין לעשות כל שימוש מכל סוג שהוא ללא קבלת אישור בכתב מראש מהנהלת האתר כאמור לעיל.
17.   האתר והנהלת האתר לא ישאו בכל אחריות מכל סוג שהוא בעבור בעיות באספקה, תקלות במשלוח דואר ישראל ו\או שירותי משלוח אחרים, בעיות במלאי חומרי הגלם, כח עליון ואחרים. במקרה זה יהיו הנהלת האתר והאתר מחוייבים אך ורק להחזר סכום המשלוח או חלקו אשר שולמו ע"י הלקוח ואושרו כאמור בסעיף 5 לעיל.
18.   האתר שומר לעצמו את הזכות לפנות ללקוחותיו באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני אשר נמסרה לאתר על ידם. אם אין ברצונו של הלקוח לקבל דואר אלקטרוני מהאתר עליו לסמן זאת בדואר הראשון אשר נשלח אליו מעם האתר.
19.   כל מתנה המוצעת ללקוח באתר - בין אם ללא תשלום ובין אם בתשלום חלקי ובין אם בתשלום סמלי ובין אם בתמורה לקניה כלשהי ובין אם כל הדברים גם יחד הינה זכות המוצעת ע"י האתר ללקוח. אין הלקוח חייב לקנות ו\או לקבל את המתנה לפי שיקולו הפרטי. בכל מיקרה של דרישה כאמור בסעיף 11 לעיל - אין האתר אחראי ו\או יפצה לקוח בשל קבלת מתנה פגומה ו\או אשר אינה תואמת את דרישותיו ו\או ציפיותיו ו\או כל סיבה אחרת.
20.   הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להפסיק ו\או לבצע כל פעולה אחרת באתר לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא כל הודעה מוקדמת.
21.   הנהלת האתר מבהירה כי אתר זה מופנה לנשים וגברים כאחד. יתכן ובמקומות כאלו ואחרים באתר מנוסחת הפניה בלשון גברים בלבד ו\או בלשון נשים בלבד מטעמי נוחות בלבד.
22.   טל"ח

קניה נעימה!